Young Promising Architects brengt Nederlandse en Belgische architecten samen

Na een eerste succesvolle editie in 2017 slaan het Vlaams Architectuurinstituut, Het Nieuwe Instituut en de Nederlandse ambassade in Brussel, de handen opnieuw in elkaar om een programma samen te stellen voor jonge beloftevolle architecten uit beide landen. Young Promising Architects gaat deze keer door op Belgische bodem, en dit op 22 en 23 november 2018 in Antwerpen. We voorzien opnieuw een interessant inhoudelijk programma met uitwisseling als centrale doelstelling. De organisatoren hopen met dit initiatief architecten uit België en Nederland dichter bij elkaar te brengen door ze kennis te laten maken met, en te reflecteren over elkaars werk. 

Léon Stynen
Tijdens het tweedaagse uitwisselingsprogramma Young Promising Architects 2018 is er in het bijzonder aandacht voor het werk van Léon Stynen. Zijn oeuvre zal ter inspiratie dienen voor het overkoepelende thema van de tweedaagse: Herbestemming van naoorlogs erfgoed in de stad. Herbestemming is een internationaal ontwerpvraagstuk waar zowel Nederlandse als Belgische ontwerpers in de huidige praktijk mee te maken hebben. Architecten worden uitgedaagd na te denken over de verschillende wijzen waarop bestaande gebouwen, landschappen en stedelijke gebieden door transformatie een nieuwe of aangepaste functie krijgen. Hoe veranderd de rol van de ontwerpers door deze toenemende noodzaak? En wat betekent dit voor de ontwerppraktijk? Tijdens de tweedaagse sessie zal met de Nederlandse en Belgische architecten worden ingegaan op dit discours. Aan de hand van bezoeken, workshops en presentaties wordt de kennisuitwisseling tussen de twee landen gefaciliteerd.

De deelnemende architectenbureaus zijn:

Voor België: Carton 123, FELT, FREEK architecten, Laura Muyldermans, Petillon Ceuppens architecten, Studiobont, Schenk Hattori, Sugiberry, Vik Architectuur, Sam Hanne, Murmuur, Voet en De Brabandere, Olivier Goethals

Voor Nederland: Barend Koolhaas, Lilith Ronner van Hooijdonk, Werkstatt, Korth Tielens Architecten, Ard de Vries Architecten, BureauVanEig, Rademacher de Vries Architecten, OAO architecten, La-di-da Architects, Studio Nauta , MARCEL LOK_ARCHITECT, Veldwerk

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub